σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

Από την  Έδρα UNESCO του Α.Π.Θ. για την
 
Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη,
 
ανακοινώθηκε η προκήρυξη υποψηφιοτήτων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
 
"European Master in Human Rights and Democratisation",
 
στο οποίο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/ Έδρα UNESCO είναι ένα εκ των Ιδρυτικών Α.Ε.Ι. του Προγράμματος και το συντονίζον Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. 
 
  • Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης συμμετοχής βλ. συνημμένα.
  • Περισσότερες πληροφορίες βλ. εδώ.
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-01-26

Συνημμένα
Πρόσκληση συμμετοχής.pdf