σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 

► Από τη Γραμματεία του Τμήματος Κοιννωιολογίας ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα της Εξεταστικής Περιόδου ΧΕ του ΠΜΣ 'Κοινωνιολογία'.

►Η εξεταστική περίοδος είναι από την 29η Ιαν. έως την 9η Φεβρ. ε.έ.

 

  • Για το πρόγραμμα βλ. άνω δεξιά συνημμένα.   

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-01-24

Συνημμένα
2017-18 Πρόγραμ Εξετάσ ΠΜΣ Κοινων ΧΕ.pdf