σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

Η Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας θα παραμείνει κλειστή στις 

27, 28 και 29 Δεκεμβρίου 

μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-12-22