σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 

 

 


 

 

Πρόεδρος Τμήματος
 
 
 
 
 

 
Πρώτες σκέψεις
  

Οι Εκλογές της 28ης Νοεμβρίου 2017 ανέδειξαν τα νέα όργανα στη διοίκηση του Τμήματος Κοινωνιολογίας: τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος ως και τους Διευθυντές των  Τομέων του.  
 
 
Ως Πρόεδρος  του Τμήματος για την περίοδο 2017-2019 με αναπληρωτή πρόεδρο του Τμήματος τον καθ. κ. Δ. Λαμπρέλλη και τους Διευθυντές των Τομέων, για την περίοδο 2017-2018, Γενικής Κοινωνιολογίας καθ. κ. Α. Παπαρίζο, Εγκληματολογίας καθ. κ. Χ. Ζαραφωνίτου, Κοινωνικής Μορφολογίας καθ. κ. Α. Καλαματιανού και Νεοελληνικής Κοινωνίας αναπλ. καθ. κ. Μ. Κοτέα, ευχαριστούμε τους συναδέλφους - μέλη ΔΕΠ του Τμήματος για την τιμή της Εκλογής μας.
 
 
Σπεύδω να σημειώσω ότι η ανάληψη των διοικητικών μας καθηκόντων συμπίπτει με τις διαρκώς εντεινόμενες συνθήκες για την ανταγωνιστική διατύπωση και πειστική διαχείριση του κοινωνιολογικού Λόγου και Έργου που συντελείται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας  ως ακαδημαϊκή, ερευνητική και διοικητική οντότητα.
 
 
Την εποχή των μεγάλων βεβαιοτήτων και της κριτικής στην Επιστήμη που θεραπεύει το Τμήμα μας,, η Κοινωνιολογία συνεχίζει να αρθρώνει, ακόμη και με ψίχουλα, τον ισχυρό λόγο απέναντι στην πολιτική του φόβου που προκαλεί η καθαρκτήρια κρίση της οικονομίας.  
 
 
Στο κλίμα αυτό η μετακένωση ιδεών φαίνεται να γίνεται πιο δύσκολη από άλλοτε. 
 
 
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος στις τρεις βαθμίδες του (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές, διδακτορικές σπουδές) ανταποκρίνεται και προσαρμόζεται χωρίς δογματισμό στις σύγχρονες προκλήσεις και τις  μεταβολές της κοινωνίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
 
 
Η πολυ-επίπεδη, έντονη και βαθύτατη κρίση που βιώνουμε τόσο ως δρώντα υποκείμενα, όσο και ως ερευνητές διαμορφώνει ένα άγνωστο τοπίο. Το Τμήμα μας με τις σπουδές, την έρευνα και τη διάχυση των αποτελεσμάτων τους αντιμετωπίζει τις προκλήσεις των καιρών και δοκιμάζει τις αντοχές της ακαδημαϊκής του λειτουργίας με τη σκέψη μήπως είναι φρονιμότερο να σκεφτόμαστε πώς θα εμποδίσουμε το χειρότερο κόσμο μέσα από αυτή τη σαρωτική κρίση παρά πώς θα φανταζόμαστε έναν καλύτερο κόσμο πέραν από την κρίση.   
 
 
Δεκέμβριος 2017
 
 
Καθ. Βασιλική Αρτινοπούλου,
Πρόεδρος Τμήματος
 

 


 

Αναπληρωτής
Προέδρου Τμήματος
 

Διευθυντής 
Τομέα Γενικής Κοινωνιολογίας
 

Διευθύντρια 
Τομέα Εγκληματολογίας
 

Διευθύντρια 
Τομέα Κοινων. Μορφολογίας
 

Διευθύντρια 
Τομέα Νεοελλην. Κοινωνίας

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-12-12