σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 
 
Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Κοινωνιολογίας ότι κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 θα πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και φοιτητριών του Παντείου Πανεπιστημίου βάσει του προγράμματος
 
 
«Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων
του Παντείου Πανεπιστημίου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018»
 
της Πράξης
 
«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Παντείου Πανεπιστημίου»,
 
με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000615.
 
  • Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούνται να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος
 
κάθε Τρίτη από 14/11/2017 έως και 28/11/2017 και ώρες 10.00-12.00,
 
προκειμένου να καταθέσουν Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 
  • Περισσότερα για α) την Πρόσκληση και β) την Αίτηση Εγγραφής βλ. άνω δεξιά .

 

Επιπλέον Πληροφορίες