σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι:

 
 
 
καλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018  να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος από την

Τρίτη  7/11/2017 μέχρι και την Τρίτη 14/11/2017
και
ώρες 10.00-13.00
 
προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής,
  • προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής και όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν,
  • καθώς επίσης και φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου, από το οποίο αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία.
 
Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν μπορεί να προσέλθει κατά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν  μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή από εξουσιοδοτημένο courier (και γνήσιο υπογραφής στην εξουσιοδότηση) ο οποίος θα παραδώσει τα σχετικά δικαιολογητικά.
 
  • Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά, ανάλογα με την κατηγορία, θα βρείτε στο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, υπ’αριθ πρωτ. 164061/Ζ1/02-10-2017.
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-11-07