σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώθηκαν
 
► τα ονόματα των επιτυχόντων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Κοινωνιολογίας"
 
► το Πρόγραμμα Διδασκαλιών για το ΧΕ ακαδ. έτους 2017-18
 
 
Για τα ονόματα των επιτυχόντων και το  πρόγραμμα διδασκαλιών βλ. άνω δεξιά (φακ. zip).