σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώθηκαν

 
► τα ονόματα των επιτυχόντων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εγκληματολογίας"
 
► το πρόγραμμα διδασκαλιών για το ΧΕ ακαδ. έτους 2017-18
 
 
  • Για τα ονόματα των επιτυχόντων και το πρόγραμμα διδασκαλιών βλ. άνω δεξιά (φακ. zip).