σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

  • Στην περίοδο 

30 Μαρτίου ως 6 Απριλίου 2012

πραγματοποιείται η 1η Πολιτιστική Εβδομάδα του Παντείου Πανεπιστημίου.

  • Για το Πρόγραμμα βλ. συνημμένα.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-03-30

Συνημμένα
1η_Πολιτιστική Εβδ_2012.pdf