σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

► Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα Διδασκαλιών του Χειμερινού Εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Το Πρόγραμμα βλ. άνω δεξιά.

 

♦ Σημείωση: Για τις ενδεχόμενες και έκτακτες μεταβολές βλ. "αρχική σλείδα": ΜΕΤΑΒΟΛΈΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-10-23

Συνημμένα
Πρόγραμμα Διδασκαλιών ΧΕ 2017-2018.pdf