σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 
 
Από το ΜΠΣ Έγκληματολογία΄ του Τμήματος Κοινωνιολογίας ανακοινώθηκε η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2017-18.
Ειδικότερα:
 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΜΣ 

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκληματολογία» του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου είναι η μελέτη των κύριων μορφών εγκληματικότητας και της εξέλιξής τους στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς, η διερεύνηση των παραγόντων και των διαδικασιών που τις δημιουργούν καθώς επίσης  και η ανάλυση των τάσεων της σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής. Το ΠΜΣ είναι διετούς διάρκειας και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) (επιπέδου Master ή DEA). 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Κοινωνικών, Νομικών, Πολιτικών και Ανθρωπιστικών επιστημών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του Κανονισμού.
 
Στο πρόγραμμα θα εισαχθούν 15 φοιτητές/τριες, με το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας που θα προκύψει βάσει των εξής κριτηρίων επιλογής και συντελεστών βαρύτητας: 
 
Α) Βαθμός γραπτών εξετάσεων, με συντελεστή 80%
Β) Αποτέλεσμα συνέντευξης, με συντελεστή 20%. 
 
Στη διαδικασία της συνέντευξης συμμετέχουν οι πρώτοι τριάντα (30) επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις και λαμβάνονται υπ’ όψιν οι επιδόσεις στα προπτυχιακά εγκληματολογικά μαθήματα, στην ερευνητική δραστηριότητα και στις επιστημονικές δημοσιεύσεις.
 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 
Oι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα καλούνται να καταθέσουν από
 
1 έως και 30 Ιουνίου 2017
Τρίτη και Πέμπτη,
ώρες: 10:00 – 13:00
 
στη Γραμματεία του ΠΜΣ Εγκληματολογίας, που στεγάζεται στη
 
Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας
Λεωφόρος Συγγρού 136, παλαιό κτίριο, 3ος όροφος,
τηλ. 2109201458
 
προκειμένου να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο και να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιλογής.
 
  • Το αναλυτικό έντυπο καθώς και η σχετική προκήρυξη υπάρχουν και στην παρακάτω διεύθυνση  του διαδικτύου: http://criminology.panteion.gr
  • Αναλυτική την προκήρυξη βλ. άνω δεξιά.
 

 

 

Επιπλέον Πληροφορίες