σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώθηκε ο νέος τρόπος δήλωσης μαθημάτων, υποχρεωτικών και επιλογής ως και τα μαθήματα για του φοιτητές-τριες οι οποίοι (ες)

 

  • έχουν αρχική εγγραφή από  το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-12 και πριν  για τη λήψη πτυχίου,
  • έχουν αρχική εγγραφή από  το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-13 έως και 2014-2015 για τη λήψη πτυχίου,
  • έχουν αρχική εγγραφή από  το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16 για τη λήψη πτυχίου.
 
Για τις σχετικές απαιτήσεις βλ. άνω δεξιά 'Τρόπος Δήλωσης Μαθημάτων Νέου Προγράμματος΄, pdf
 

Επιπλέον Πληροφορίες