σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας (εισιτήριες εξετάσεις, ειδικές κατηγορίες, μετεγγραφέντες, μετεγγραφέντες από εντάσεις κατ΄ εξαίρεση  μετεγγραφέντες , επιτυχόντες κατατακτηρίων) οι οποίοι δεν έχουν παραλάβει κωδικούς να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος την

 

Τρίτη 25 Απριλίου 2017

και την

Τετάρτη 26 Απριλίου 2017

από 11.00 έως 12.00

προκειμένου να παραλάβουν τους Κωδικούς τους.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-04-18