σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 
Ανακοινώνεται   στους φοιτητές /τριες του Τμήματος , που πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου και ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου –Φεβρουαρίου 2017, ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος την
 
Τρίτη 25 Απριλίου 2017
και  την
Τρίτη 2 Μαΐου 2017
και
ώρες 10:00-13:00.
 
  • Η ακριβής ώρα καθώς και τα ονόματα των πτυχιούχων θα ανακοινωθούν αργότερα.
  • Σημειώνεται ότι οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν επιτυχή εξέταση στην Ξένη γλώσσα η αναγνώριση του πτυχίου τους από το Τμ. Ξένων  Γλωσσών (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών , ισόγειο Νέου Κτιρίου της 210-920-1141) και σε περίπτωση που είχαν συμμετοχή με το Πρόγραμμα ERASMUS, να έχουν  τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές τους με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής  Ένωσης ERASMUS).
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη υποβολή της αίτησης ορκωμοσίας είναι να έχουν μαζί τους:
  1. Βιβλιάριο σπουδών (για τους παλαιούς φοιτητές)
  2. Ακαδημαϊκή ταυτότητα –πάσο
  3. Μία (1)  Φωτοτυπία αστυνομικής  ταυτότητας
  4. Βεβαίωση παράδοσης υλικού  από τη Βιβλιοθήκη του Παν/μίου
  5. Αναλυτική Βαθμολογία (χορηγείται από το ΚΕΦΟΙ)
  • Εάν οι φοιτητές επιθυμούν έκδοση μεμβράνης ( πάπυρος) μπορούν να το ζητήσουν , καταβάλλοντος στο Λογιστήριο  για την έκδοση μεμβράνης   5,00 ευρώ
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-04-18