σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 

 

 
 
 
Τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017,
 
  • το Εθνικό κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ),
  • ο Σύνδεσμος Επιμελητών Δικαστηρίων Ανηλίκων Ελλάδος (ΣΕΔΑ) και
  • το Εργαστήριο Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Διαμεσολάβηση του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου
 
συμφώνησαν να υπογράψουν από κοινού Συμφωνία Συνεργασίας, με αντικείμενο:
 
 
1. το σχεδιασμό και την υλοποίηση εργαστηρίου καινοτομίας στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης της παραβατικότητας των ανηλίκων.
 
2. τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων και προγραμμάτων που θα απευθύνονται στα μέλη του Συνδέσμου Επιμελητών Δικαστηρίων Ανηλίκων Ελλάδος (ΣΕΔΑ). Ειδικότερα, για τον σχεδιασμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων θα συγκροτηθεί Ομάδα Εργασίας στο ΕΚΔΔΑ, αποτελούμενη από Μέλη του Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ και επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου «Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Διαμεσολάβηση» του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου. Τα επιμορφωτικά αυτά προγράμματα θα αφορούν σε θέματα επανορθωτικής-αποκαταστατικής δικαιοσύνης, μεταχείρισης των παραβατικών ανηλίκων, διαμεσολάβησης, συνδιαλλαγής ανήλικου δράστη και θύματος, διαδικασιών συμφιλίωσης, επίλυσης συγκρούσεων και σε άλλα συναφή θέματα (...).
 
 
Περισσότερα βλ. εδώ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-04-01