σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 
Από την Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώθηκε ότι: 
 
 
Η επιτροπή επιλογής υποψηφίων φοιτητών-τριών για τη συμμετοχή τους σε πρακτική άσκηση αποτελούμενη από τις υπευθύνους επόπτριες των Τομέων του Τμήματος ως εξής:

• την καθηγήτρια Α. Λυδάκη (Γενικής Κοινωνιολογίας),

• την Αν. καθηγήτρια Β. Καντζάρα (Κοινωνικής Μορφολογίας),

• την Αν. καθηγήτρια Μ. Κοτέα (Νεοελληνικής Κοινωνίας), και

• την Επ. καθηγήτρια Β. Βλάχου (Εγκληματολογίας)

και Τμηματικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Τ. Κωστόπουλο, συνεδρίασε στις 22, 23 και 24 Φεβρουαρίου ε.έ., για να προβεί στην εξέταση και την επιλογή των αιτήσεων των υποψηφίων φοιτητών-τριών για συμμετοχή στην πρακτική άσκηση στο Τμήμα Κοινωνιολογίας κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2016-17.
 
  • Η επιτροπή επιλογής υποψηφίων μετά από εξέταση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων φοιτητών-τριών για συμμετοχή στην πρακτική άσκηση του Τμήματος και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την προκήρυξη υποβολής αιτήσεων, καθώς και τα ακόλουθα κριτήρια:
  • Α) Την πληρότητα της αίτησης (ως προς τα κατατεθέντα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την προκήρυξη υποβολής αιτήσεων),
  • Β) Τον αριθμό των διδακτικών μονάδων (προτεραιότητα έχουν οι τελειόφοιτοι φοιτητές-τριες),
  • Γ) Σε περίπτωση ισοψηφίας των διδακτικών μονάδων: α) τον αριθμό μαθημάτων εξ όσων έχουν οριστεί από τους τρεις τομείς (Γενικής Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Μορφολογίας, Νεοελληνικής Κοινωνικής) ως προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στην πρακτική άσκηση και στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής/η φοιτήτρια, και β) για τον τομέα Εγκληματολογίας τον αριθμό των εγκληματολογικών μαθημάτων σε συνδυασμό με την καλύτερη βαθμολογία, 
  • Δ) Την επιλογή προτίμησης τομέα, 
 
και αφού διαπίστωσε ότι μόνο οι αιτήσεις για πρακτική άσκηση στον τομέα Εγκληματολογίας περιλάμβαναν το κριτήριο της προτίμησης τομέα, προέβη στην  κατάταξη των 15 (δεκαπέντε) επιλεχθέντων φοιτητών-τριών για τη συμμετοχή τους σε ισάριθμες θέσεις πρακτικής άσκησης του Τμήματος Κοινωνιολογίας κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2016-17, ως κάτωθι:
 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Α.Μ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1.

Νίτσου Φλωρεντία

03120013

140

2.

Θεοδωρίδης Βίκτωρ

03120014

137

3

Ψυχή-Φίλη Αργυρώ

03120758

133

4.

Τουρλίδας Δημήτριος

03130835

130

5.

Κώτσου Γεωργιάνα

03120755

127

6.

Κερασοβίτη Γεωργία

03130859

125

7.

Φλώρου Μαρία-Δέσποινα

03120912

122

8.

Κομπορόζου Χριστίνα-Μαρία

03121650

122

9.

Βέγκου-Λαρεντζάκη Μεταξία

03120904

121

10.

Καστρισίου Μαρία

03121821

121

11.

Φίκη Νικολέτα

03120814

119

12.

Σταυροπούλου Αλεξάνδρα

03120843

126

13.

Γκέκα Νίκη

03110166

115

14.

Νέρα Μαρία

03120007

109

15.

Αναγνωστοπούλου Σεβαστή

03130776

106

 

 

 
 

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-03-03