σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές Α΄ εξαμήνου να προσέλθουν στη Γραμματεία

 

από τις 6/02/17 έως και τις 10/02/17

(καθημερινά, ώρες 10.00-13.00)

 

και να καταθέσουν δήλωση επιλογής Κατεύθυνσης του ΠΜΣ Κοινωνιολογίας.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-01-27