σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι με την από 20/1/2017 Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας εγκρίθηκε η μετεγγραφή (δεν αφορά μετεγγραφές από ενστάσεις) των κάτωθι:

 

1. Αγγελιδάκη Κυριακής
2. Αθανασοπούλου Καλλιρόης
3. Διαμαντοπούλου Χρυσούλας
4. Καρατζά Βασιλικής
5. Κούτκου Κωνσταντίνος
6. Κουτσαμπέλα Μηνα-Σταυρούλας
7. Κουτσοκώστα Χρυσούλας
8. Λαζαρίδη Παρασκευής
9. Λάλη Βασιλείου
10. Μααγγίδης Κωνσταντίνου
11. Μάνεση Ροξολάνας Αναστασίας
12. Μιχόπουλου Ευθυμίου
13. Ντόβα Παρασκευής
14. Παναγιωτοπούλου Χριστίνας
15. Ραζπούτ Σανά-Αλί
16. Ρεγγίνα Βασιλείου
17. Σαρικαλαϊτσίδου Ευθυμίας
18. Σολδάτου Αθανασίου
19. Τραμπούλη Μαρίας
20. Τσιλιάκη Θωμαΐδος
21. Υδραίου Ελένης
22. Φρύδα Κωνσταντίνας
23. Χαϊδα Πολυξένης
24. Λορέντζου Παρασκευής
 
  • Παρακαλούνται οι ανωτέρω να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας και σε αποκλειστική προθεσμία από την 
Πέμπτη 26/1/2017 μέχρι και την Τετάρτη 1/2/2017
και
ώρες 10.00-13.00
 
συμπληρωμένη τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση (βλ. άνω δεξιά) με θεώρηση γνησίου υπογραφής από δημόσια υπηρεσία
  • Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η θεώρηση γίνει από τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας, η υπογραφή θα τεθεί ενώπιον του υπαλλήλου που θα κάνει τη θεώρηση. 
  • Οι μετεγγραφόμενοι που ενδιαφέρονται να αναγνωρίσουν μαθήματα στα οποία έχουν επιτύχει στο Πανεπιστήμιο προέλευσης, παρακαλούνται να καταθέσουν αναλυτική βαθμολογία το αργότερο μέχρι και τις 28/2/2017 και μόνο ημέρα Τρίτη, ώρες 10.00-13.00 (δηλαδή Τρίτη 31/1, 7/2, 14/2, 21/2, 28/2), καθώς μετά την ολοκλήρωση της μετεγγραφής θα ξεκινήσει η διαδικασία τυχόν αναγνώρισης μαθημάτων. 
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-01-24

Συνημμένα
Υπεύθυνη Δήλωση.doc