σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

Η ύλη των εξετάσεων εμφανίζεται σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που εκδίδουν οι διδασκόντες του Τμήματος. 
 
Για την  ύλη βλ. συνημμένα έγγραφα (άνω δεξιά).
 
  • Ο κατάλογος της ύλης των μαθημάτων για την εξεταστική περίοδο του Ιαν.- Φεβρ. 2017 συμπληρώνεται σύμφωνα  με τη ροή των ανακοινώσεων κάθε διδάσκοντα.
  • Κάθε νέα μεταβολή που προκαλεί η κατάθεση της ύλης μαθήματος θα συμπληρώνει τον συνημμένο πίνακα και θα εμφανίζεται με τον ανάλογο τρόπο (: ημερομηνία αναγραφής).
  • Ενδειξη τελευταίας αλλαγής είναι η ημερομηνία που αναγράφεται άνω δεξιά στις επιπλέον πληροφορίες (2016-01-ΧΧ).
 

Ανακοίνωσεις Εξετάσεων


 

1. Ημερομηνία, ώρες και αίθουσα εξέτασης μαθήματος ΄Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία΄(794) καθηγ. κ. Δ. Λαμπρέλλης, βλ. Συνημμένα (Ανακοινώσεις). 


 

2.  Για την εξέταση των μαθημάτων της καθηγ. κ. Χ. Κωνσταντοπούλου ανακοινώνεται ότι

  • Οι εξετάσεις των προπττυχιακών μαθημάτων είναι στις 26 Ιανουαρίου ε.έ. (11.00-15.00). 
  • Οι φοιτητές – τριες που έχουν δικαίωμα προφορικής εξέτασης μπορούν να έρθουν στο Γραφείο της Καθηγήτριας (ΔΕΣΚΟΙ- Δ6)  

15.30-16.30 

  • Οφείλουν να προσέλθουν εγκαίρως και όχι στη λήξη του χρόνου διότι δεν θα υπάρξει χρόνος εξέτασης.