σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοινώνεται σε όσους ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στην εξεταστική περίοδο των 

χειμερινών εξαμήνων (Φεβρουάριος 2012)

του ακαδημαϊκού έτους 2011-12, ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ορκωμοσίας μέχρι και την

Πέμπτη 26-04-2012,

κάθε

Τρίτη και Πέμπτη 10.00-13.00,

στη Γραμματεία του Τμήματος.
 

Η αίτηση υποβάλλεται  όταν έχουν καταχωρηθεί στην αναλυτική  βαθμολογία

  1. οι βαθμοί όλων των μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς  και απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου  και
  2. η επιτυχής εξέταση στην ξένη γλώσσα..    
  • Η αίτηση ορκωμοσίας υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
     
  • Κατά την υποβολή της αίτησης ορκωμοσίας απαιτείται να προσκομίζεται το βιβλιάριο σπουδών και ακριβές αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-03-16