σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

Η  Γραμματεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, στην οποία υπάγονται τα Τμήματα Ψυχολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Κοινωνιολογίας, καλεί 
 
τους δικαιούχους μετεγγραφής από ενστάσεις και 
τους δικαιούχους μετεγγραφής της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015, 
 
να  προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς (από όπου να προκύπτει η εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών)
 
από την Δευτέρα 19/11/2016
μέχρι και την Παρασκευή 23/12/2016
 
στις Γραμματείες των ανωτέρω Τμημάτων και ώρες
 
10.00-13.00.
 
προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής προσκομίζοντας:
  1. αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης μετεγγραφής και όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί με την αίτηση τους ότι θα υποβάλλουν
  2. φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία.
  •  Για την Αίτηση Αρχικής Εγγραφής, βλ. άνω δεξιά.

Επιπλέον Πληροφορίες