σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

  • Παρακαλούμε την κατανόησή σας για το πρόβλημα που έχει εμφανισθεί στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας του Τμήματος (: http://www.sociology.panteion.gr/index.php?p=content&section=15&id=56&lang=el)
  • Θα διορθωθεί σύντομα.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-03-12