σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων για το ακαδ. έτος 206-17.

 

  • Το Πρόγραμμα έχει ως ακολούθως 

 

Μάθημα
Ημερομηνία
Ωρα
Αίθουσα
Εισαγωγή στην Εγκληματολογία  [Κ.Μ. 300604] 3_Δεκεμβρίου  10.00-12.00 Αίθουσα 209 (Πτέρυγα Στασινοπούλου- Γυάλινο Κτίριο)  
Αρχές Κοινωνιολογίας Ι [Κ.Μ. 300012] 3_Δεκεμβρίου  12.30-14.30  Αίθουσα 209 (Πτέρυγα Στασινοπούλου- Γυάλινο Κτίριο)  
Οικονομία και Κοινωνία στη Σύγχρονη Ευρώπη [Κ.Μ. 300643] 4_Δεκεμβρίου  10.00-12.00  Αίθουσα 209 (Πτέρυγα Στασινοπούλου- Γυάλινο Κτίριο)

          

Προσοχή:

  • Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ1/192329/B3/13.12.2013 (ΦΕΚ 3185/τ.Β΄/16.12.2013) Υπουργικής Aπόφασης για τη «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
  • Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα.
  • Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.
  • Για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους πρέπει να προσκομίσουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-11-22