σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 

 

Από τη Γραμματεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, στην οποία υπάγονται τα Τμήματα

 

  • Ψυχολογίας,
  • Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και
  • Κοινωνιολογίας,

καλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφής στα ανωτέρω Τμήματα, να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς (από όπου να προκύπτει η εμπρόθεσμη αποστολή των δικαιολογητικών) στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους, 

 
από τη Δευτέρα 21/11/2016 μέχρι και την Παρασκευή 2/12/2016
και ώρες
10.00-13.00.
 
 
προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής, προσκομίζοντας
  • αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης μετεγγραφής και όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν,
  • καθώς επίσης και φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου, από το οποίο αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία.
 
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά, ανάλογα με την κατηγορία, θα βρείτε συνημμένα στην Υ.Α.ΦΕΚ. 3153/30-09-2016 και το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, υπ’αριθ πρωτ. 187301/Ζ1/04-11-2016.
 
  • Περί των Εγγράφων Βλ. άνω δεξιά Επιπλέον Πληροφορίες

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-11-18

Συνημμένα
Αρχική Αίτηση Εγγραφής (2).docx

Μετεγ_Φοιτ.zip