σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 

Από την Πρόεδρο του Τμηματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Υπεύθυνη του Προγράμματος Αν. Καθηγ. κ. Αθ. Αθανασίου ανακοινώθηκε η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έρευνας και Επιμόρφωσης

 

USVReact

http://usvreact.eu,

του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιατημών.

 


Για τη συνδρομή Μελών ΔΕΠ και Φοιτητών- τριών στην επιτυχή υλοποίησή του αναφέρονται τα ακόλουθα.


 
  • Το πρόγραμμα USVReact αφορά στην ευαισθητοποίηση σε θέματα έμφυλης βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο του πανεπιστημίου, και στην διαμόρφωση και προαγωγή πολιτικών και καλών πρακτικών για την αντιμετώπισή τους και την υποστήριξη των φοιτητών και φοιτητριών που μπορεί να γίνουν θύματα τέτοιων συμπεριφορών.  Απευθύνεται στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των μελών ΔΕΠ, του διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών και φοιτητριών, με στόχο να διευκολύνει μια, κατά το δυνατόν, ευρεία και πολύπλευρη ενημέρωση και συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό που μέχρι στιγμής δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής μελέτης και παρέμβασης στο χώρο του ελληνικού πανεπιστημίου.
  • Όπως θα δείτε και στο ενημερωτικό φυλλάδιο που επισυνάπτουμε, το πρόγραμμα υλοποιείται σε 7 χώρες της ΕΕ, και το Πάντειο Πανεπιστήμιο είναι το πρώτο ελληνικό AEI που συμμετέχει σε αντίστοιχη πρωτοβουλία. Θεωρούμε ιδιαίτερα θετικό το βήμα αυτό για την έμπρακτη υποστήριξη και προώθηση πολιτικών και πρακτικών σχετικών με την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας γενικότερα, στόχοι που προκρίνονται ως σημαντικοί τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Θα θέλαμε να ζητήσουμε τη συνδρομή σας για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος, με τη συμμετοχή του Τμήματός σας στην επιμόρφωση που προγραμματίζεται. Συγκεκριμένα θα θέλαμε να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή 8 μελών από κάθε Τμήμα (2 μέλη από το διοικητικό ή/και διδακτικό προσωπικό και 6 φοιτητές και φοιτήτριες), τα οποία θα παρακολουθήσουν δύο κύκλους 4-ωρης κάθε φορά επιμόρφωσης σε εργάσιμες ημέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν το αμέσως προσεχές διάστημα (Α΄κύκλος: Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016, Β' κύκλος: Μάρτιος-Απρίλιος 2017). Η συμμετοχή όλων των Τμημάτων κρίνεται πολύ σημαντική καθώς θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη διάχυση της ευαισθητοποίησης αλλά και την ενίσχυση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ τους στην προώθηση πολιτικών για την ισότητα και προτάσεων για την μέριμνα των φοιτητών.
  • Η επιμόρφωση, που οργανώνεται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Παντείου Πανεπιστημίου, θα περιλαμβάνει (α) ενημέρωση για το ευρωπαϊκό και ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, όπως και για τις πολιτικές κατά της έμφυλης βίας, (β) ευαισθητοποίηση σε θέματα στερεοτύπων, στάσεων και αντιλήψεων που μπορούν να οδηγήσουν στην έκφραση έμφυλης βίας, και, (γ) ενημέρωση για τους τρόπους και τις πρακτικές που μπορούν να αξιοποιηθούν για την καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών και την ψυχολογική και πρακτική υποστήριξη των φοιτητών και φοιτητριών που μπορεί να γίνουν θύματα τέτοιων συμπεριφορών. 
  • Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί σε μικρές ομάδες των 10 ατόμων ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχική ευαισθητοποίηση και να δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συζητήσουν μεταξύ τους και με τους εισηγητές θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση περιστατικών έμφυλης βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο του πανεπιστημίου, όχι μόνο σε θεσμικό αλλά και σε πρακτικό και ψυχολογικό επίπεδο. Η ευαισθητοποίηση αφορά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που μπορεί να έρθουν σε επαφή με παράπονα ή καταγγελίες για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και έμφυλης βίας, όπως είναι σε κάποιες περιπτώσεις μέλη των Γραμματειών των Τμημάτων ή και μέλη ΔΕΠ, αλλά και φοιτητές/τριες που μπορεί επίσης να γίνουν αποδέκτες τέτοιων πληροφοριών. Στόχος είναι, μεταξύ άλλων, να καταγράψουμε τις ιδέες και τους προβληματισμούς που θα προκύψουν, οι οποίοι μπορούν να τροφοδοτήσουν αφενός τη λειτουργία του Γραφείου Ισότητας που δρομολογείται από τις πρυτανικές αρχές, αφετέρου την ανάπτυξη περαιτέρω πρωτοβουλιών και έμπρακτων παρεμβάσεων που θα προάγουν τη μέριμνα για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες αλλά και την πανεπιστημιακή κοινότητα γενικά.

 


Πίνακας συμμετοχής


  • Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να συμπληρώσετε τα ονόματα των συμμετεχόντων από το Τμήμα σας στον πίνακα που επισυνάπτουμε στο ενημερωτικό δελτίο (βλ. συνημμένο αρχείο),

μέχρι τις 11 Νοεμβρίου ε.έ.

  • Αφού παραλάβουμε τους καταλόγους συμμετεχόντων θα διαμορφώσουμε τις ομάδες ευαισθητοποίησης και θα σας ενημερώσουμε για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες της επιμόρφωσης, που θα είναι εντός του εργάσιμου ωραρίου στο χώρο του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής (Υπόγειο Κτ. Στασινοπούλου).
 

Πληροφορίες

 
 
Μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με την κα Βούλα Τουρή,
 
  • τηλ. 2109201516
και
  • email:genderpanteion@gmail.com
 

  • Συνημμένα (άνω δεξιά)  
α) Ενημερωτική επιστολή και δελτίο συμμετοχών
β) Φυλλάδιο του Προγράμματος
 
 
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-11-01

USVreact.zip