σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

  • Από 01/03/2012 υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζεται στο διαδίκτυο η αναλυτική βαθμολογία των φοιτητών στη διεύθυνση
     

https://foit.panteion.gr/declare

 

ή από το link “Αναλυτική Βαθμολογία στην ενότητα “Γρήγορη Πρόσβαση”από την σελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου (www.panteion.gr)

 

  • Η πρόσβαση είναι δυνατή με την χρήση των κωδικών του Εύδοξου (username-password)

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-03-01