σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των επιτυχόντων στις εισαγωγικές εξετάσεις στο ΠΜΣ ΄Κοινωνιολογία΄ και ΄Εγκληματολογία΄. 

 

  • Ο πίνακας των επιτυχόνων για κάθε Πρόγρραμμα ως και τα σχετικά διακιολογητικά εγγραφής, όπως εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της 19ης Οκτ. ε.έ., εμφανίζεται άνω δεξιά.

 

Ως προς τις ημερομηνίες εγγραφής αναφέρεται ότι:

  • Οι ανωτέρω επιτυχόντες καλούνται να προσέλθουν για εγγραφή στη Γραμματεία του Τμήματος,

από Πέμπτη 20/10/2016 έως και Τετάρτη 26/10/2016,

ώρες 10.00΄-13.00΄,

  • Σε αντίθετη περίπτωση, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής στο ΠΜΣ και καλούνται για εγγραφή οι επιλαχόντες/-ούσες.

 

 

Επιπλέον Πληροφορίες