σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 
 
Από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ ΄Εγκληματολογία΄του Τμήματος 
 
 
  • καλούνται οι επιτυχόντες στις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις, όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο πίνακα (άνω δεξιά), σε συνέντευξη την  
Τετάρτη, 12-10-16
και 
ώρα 16.00 στο γραφείο Ε7
 
προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό.
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-10-11

Συνημμένα
Πρόσκληση επιτυχόντων σε συνέντευξη.pdf