σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 

  • Ανακοινώνεται ότι η Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας δέχεται και εξυπηρετεί τους φοιτητές/-τριες 
 
κάθε Τρίτη
και
ώρες: 10.00΄- 13:00΄.
 
  • Η ημέρα υποδοχής και εξυπηρέτησης των φοιτητών ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 38/30.05.2012 (θέμα 23ο) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου.
  • Οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (Κ.Ε.ΦΟΙ.) για την έκδοση
    • απλών βεβαιώσεων σπουδών,
    • βεβαιώσεων για την εφορία,
    • απλής αναλυτικής βαθμολογίας,

καθημερινά 08.30΄- 14.30.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-10-10