σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώθηκαν οι ακόλουθες οδηγίες προς τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος: 
 
 

1. Κωδικοί πρωτοετών φοιτητών

 
Σας ενημερώνουμε ότι οι κωδικοί που λαμβάνουν οι πρωτοετείς φοιτητές είναι αυστηρά προσωπικοί και χρησιμοποιούνται:
 
1. Για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας μαζί με ψηφιακή φωτογραφία στον ιστότοπο: 
 
 
2. Για ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων* (το χρονικό διάστημα που θα ορίσει η Γραμματεία του Τμήματος και μετά από σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος) στον ιστότοπο:
 
https://foit.panteion.gr/declare
 
3. Για δηλώσεις συγγραμμάτων* (το χρονικό διάστημα που θα ορίσει ο ΕΥΔΟΞΟΣ, μετά από ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος) στον ιστότοπο:
 
4. Για ενημέρωση της φοιτητικής μερίδας του εκάστοτε φοιτητή (αναλυτική βαθμολογία, ενημέρωση αποτελεσμάτων).

ΠΡΟΣΟΧΗ:
  • * Η δήλωση συγγραμμάτων δεν  προϋποθέτει και ταυτόχρονη δήλωση μαθημάτων. 
  • Πρόκειται για  ξεχωριστές διαδικασίες οι οποίες γίνονται συχνά σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα.
 

2. Έγγραφα και Βεβαιώσεις 

 
  • Οι πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες, μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, μπορούν να παραλαμβάνουν απλές βεβαιώσεις, βεβαιώσεις για την οικονομική εφορία και πιστοποιητικό στρατολογίας (άρρενες) από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (ισόγειο Νέου Κτιρίου) καθημερινά από τις 08.30-14.30.
  • Πληροφορίες για την σίτιση και τη στέγαση δίδονται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών καθημερινά από τις 08.30-14.30.
  • Πληροφορίες για την αναγνώριση των πτυχίων/τίτλων  ξένων γλωσσών δίδονται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών καθημερινά από τις 08.30-14.30.
 

3. Ενημέρωση και Επικοινωνία 

 
  • Το πρόγραμμα διδασκαλίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνιολογίας 
 
 
  • Η Γραμματεία κάθε Τμήματος δέχεται κάθε 
 
Τρίτη 10.00-13.00.
 
  • Οι φοιτητές θα ενημερώνονται μέσω ανακοινώσεων στην Ιστοσελίδα του Τμήματος
 
 
 

4. Email επικοινωνίας

 
sociology@panteion.gr
 
 
 
 
Οι Υπάλληλοι της Γραμματείας
εύχονται σε όλους τους πρωτοετείς φοιτητές και τις πρωτοετείς φοιτήτριες
Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά! 
 
 
 
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-10-10