σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 
 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία
 
 
  • των τελειόφοιτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2016 (ή παλαιότερα),
  • καθώς και των τελειόφοιτων των μεταπτυχιακών σπουδών και
  • των αναγορευθέντων διδακτόρων

 

θα πραγματοποιηθεί την 

 
Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016
 
Παρακαλούνται οι φοιτητές, που δεν έχουν υποβάλει αίτηση ορκωμοσίας μέχρι και σήμερα, να προσέλθουν στην Γραμματεία 
 
μόνο Τρίτη
11/10/2016, 18/10/2016, 25/10/2016, 1/11/2016
και
ώρες 10.00-13.00),
 
έχοντας μαζί τους:
 
1. φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας και 
 
2. βεβαίωση περί μη οφειλής βιβλίων στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
 
  • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιπροσθέτως καταθέτουν βεβαίωση κατάθεσης της διπλωματικής εργασίας στον ΠΑΝΔΗΜΟ.
  • Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με την αναλυτική ονομαστική κατάσταση και την ακριβή ώρα της ορκωμοσίας.
 
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-10-06