σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές του ΠΜΣ της Κοινωνιολογίας, που δεν έχουν παραδώσει εργασία για τις ποιοτικές μεθόδους έρευνας στο μάθημα

 

Στρατηγικές έρευνας στην κοινωνιολογία.

Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι,

 

να έχουν καταθέσει τις εργασίες τους στη Γραμματεία της Κοινωνιολογίας

 

μέχρι την Παρασκευή, 23.9.2016.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-09-12