σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν υποβάλει αίτηση για μετακίνηση για σπουδές σε Ιδρύματα του εξωτερικού μέσω του

LLP/Erasmus

και έχουν θέσει ως πρώτη προτίμηση Πανεπιστήμιο με την κα Χ. Ζαραφωνίτου να προσέλθουν για συνέντευξη την

Τετάρτη 22/02/2012, στις 11:30

Γραφείο Ε7 ΙΝέο Κτίριο).


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-02-22