σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των κάτωθι Αναγορευθέντων Διδακτόρων του Τμήματος Κοινωνιολογίας :

 

♦  Γεώργας Αναστάσιος-Χρίστος

♦  Καλαμάρας Δημήτριος

♦  Μπουγάδη Σταυρούλα

♦  Ταμιχτσής Ιωάννης 

 

θα  πραγματοποιηθεί την

Δευτέρα 29.08.2016

και ώρα 12.00.

Οι Διδάκτορες θα πρέπει να βρίσκονται στη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα ορκωμοσίας έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, προκειμένου να παραλάβουν τις καθομολογήσεις και να ενδυθούν τις τηβέννους.

 

Από τη Γραμματεία

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-07-27