σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 Αίτηση Ορκωμοσίας

Καλούνται οι τελειόφοιτοι του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2016 και δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα αίτηση ορκωμοσίας, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος

Τρίτη 07/06/2016

ή

Τρίτη 14/06/2016,

ώρες 10.00-13.00

προκειμένου να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας για την προγραμματισμένη τελετή ορκωμοσίας της 30ης/06/2016.

Η αίτηση ορκωμοσίας συνοδεύεται από:

α) απλή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και

β) βεβαίωση παράδοσης υλικού, η οποία εκδίδεται από τη Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου.

  • Για την τελετή βλ. ανακοίνωση στη συνέχεια.

 

  • Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των τελειόφοιτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2016 (ή παλαιότερα) και υπέβαλαν αίτηση ορκωμοσίας, θα πραγματοποιηθεί την

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016,

στην

Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.

 

  • Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η ορκωμοσία των τελειόφοιτων των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος.
  • Αναλυτική ονομαστική κατάσταση καθώς και η ακριβής ώρα της ορκωμοσίας θα ανακοινωθούν  τις προσεχείς ημέρες.
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-06-02