σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

  • Ανακοινώθηκαν υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες στο Πανεπιστήμιο Liverpool και στη θεματική 'Youth justice and penal custody' 

 

  • Η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι 2 Μαρτίου εε.

 

  • Για περισσότερες πληροφορίες βλ. συνημμένο έγραφο

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-02-17

Συνημμένα
Phd Studentship Liverpool Youth Justice.pdf