σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:

 

  • Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2011, να υποβάλουν την αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος

μέχρι και την Πέμπτη 16-02-2012,

κάθε Τρίτη και Πέμπτη 10.00-13.00

 

  • Κατά την υποβολή της αίτησης  κατατίθεται

το βιβλιάριο σπουδών και

ακριβές αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.


 

  • Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους κατά την τρέχουσα εξεταστική του Φεβρουαρίου 2012, μπορούν να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας μόνο εάν έχουν καταχωρηθεί στην αναλυτική τους βαθμολογία

όλοι οι βαθμοί των απαιτούμενων για τη λήψη του πτυχίου  μαθημάτων

καθώς και η βαθμολογία στην ξένη γλώσσα.

  • Οι αιτήσεις τους μπορούν να υποβληθούν μετά την 1η Μαρτίου 2012.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-02-08