σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Παρακαλούνται οι κάτωθι φοιτήτριες:

 
1. Παπαπολίτη Μαρία 
2. Κουτσοθανάση Λεμονιά –Αλεξάνδρα 
3. Αγγέλου Αθανασία –Μαρία 
 
των οποίων η αίτηση για μετεγραφή έγινε δεκτή από την Επιτροπή κατ’εξαίρεση Μετεγγραφών, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρ.21 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄76/9-6-2015), να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος
 
μέχρι και την Τετάρτη 6/4/2015,
εκτός ωρών υποδοχής.
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-04-04