σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 
Ανακοίνωση εγγραφής 

 
Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας με την από 30/03/2016 Απόφασή της ενέκρινε την εγγραφή των κατωτέρω αιτούντων μετεγγραφή (από ενστάσεις) στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, οι οποίοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ.7 του άρθρου 21 του Ν.4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄):
 
1. Αθανασούλη Ευτυχίας
2. Αλαφάκη Κωνσταντίνου
3. Αναγνοπούλου Μαρίας-Αγγελικής
4. Βαλάρη Ευαγγελίας
5. Γιογάνη Χαρίκλειας
6. Καλιακάτσου Μαγδαλινής
7. Κανελλοπούλου Αθανασίας
8. Καπερώνη Παναγιώτας
9. Καραμητσοπούλου Δήμητρας
10. Κοντόνη Μαρίας-Μύρινας
11. Κώνστα Ελένης-Ρέας
12. Κώστα Κωνσταντίνου
13. Λετσίνι Άννας
14. Μεσσήνη Γεωργίας
15. Μιχαλοπούλου Αιμιλίας
16. Μπησάρα Αικατερίνης
17. Μυτάκη Αθανασίου
18. Νικολοπούλου Σωτηρίας
19. Ξενοφώντος Θωμαΐδος
20. Πάλλη Ευστρατίας
21. Παπαδοπούλου Σοφίας
22. Παπαθεοδώρου Μαρίας
23. Παπαμικρούλη Αγγελικής
24. Παπανδρέου Γεωργίας
25. Παππά Κωνσταντίνας
26. Παρπούλα Ασπασίας
27. Πάτσο Ολίβιας
28. Πλέσσα Αγγελικής
29. Σερέπα Κωνσταντίνου
30. Σουγιουλτζή Ειρήνης
31. Σταμούλη Αικατερίνης
32. Σταμπολή Μαρίας
33. Τάμπα Χρήστου
34. Τζαμουράνη Ελένης-Ναταλίας
35. Τζήμα Αικατερίνης
36. Τουμανίδη Δανάης-Ιορδάνας
37. Φωτόπουλου Άγγελου
38. Χατζηθεοδώρου Ευθυμίου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Τμήμα Κοινωνιολογίας

 
  1. Αίτηση αρχικής εγγραφής (επισυνάπτεται)
  2. Στατιστικό δελτίο (επισυνάπτεται)
  3. Πιστοποιητικό διαγραφής ή αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης ή Υπεύθυνη δήλωση-εξουσιοδότηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του πιστοποιητικού διαγραφής τους από το Τμήμα προέλευσης (επισυνάπτεται η υπεύθυνη δήλωση-εξουσιοδότηση).
  4. Φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας
  5. Φωτοτυπία του Απολυτηρίου Λυκείου
  6. Δύο (2) φωτογραφίες.
►Τα επισυναπτόμενα έντυπα εγγραφής 1, 2 και 3 βλ. άνω δεξιά "επιπλέον πληροφορίες".
 
Προθεσμία εγγραφής

 
Οι ανωτέρω καλούνται να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή με ταχυδρομική αποστολή (ισχύει η σφραγίδα ταχυδρομείου) σε αποκλειστική προθεσμία έως και την
 
Τετάρτη 06/04/2016
(ώρες 09.00΄ έως 14.00΄).
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-03-31

Έγγραφα για συμπλήρωση.zip