σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

  • Σας γνωρίζουμε ότι για την εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας του Τμήματος, καλούνται οι φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών να επιλέγουν την ηλεκτρονική επικοινωνία έναντι της τηλεφωνικής, θέτοντας τα ερωτήματά τους στο e-mail:
 
sociology@panteion.gr.
 
  • Οι ώρες υποδοχής
    • για την κατάθεση αιτήσεων και
    • την παροχή πληροφοριών παραμένουν
κάθε Τρίτη 10:00΄ - 13:00΄.
 
  • Η Γραμματεία του Τμήματος θα παραμένει κλειστή για τους φοιτητές καθημερινά κατά τις ώρες 07:30΄ - 09:30΄ .
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-03-24