σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι:
 
 
1. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016
 
2. Σύμφωνα με το έγγραφο (http://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2015-16.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016.
 
3. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.
 
 
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας
  • τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών,
  • όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.
 

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-03-17