σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

Α. Μετεγγραφές 2015-16 από ενστάσεις (7-11 Μαρτ. ε.έ.)

Β. Κατ΄εξαίρεση εγγραφές (10-17 Μαρτ. ε.έ.)

Γ. Επιτυχόντες με κατακτήριες εξετάσεις (16-19 Μαρτ. ε.έ.) 

 

 

 


Α. Μεταγγραφές 2015-16 από ενστάσεις (7-11 Μαρτ. ε.έ.): 

 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις της παρ. 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄), όπως προσδιορίστηκε με την αριθμ. 143456/Ζ1/14-09-2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) Υ.Α και εξειδικεύτηκε στις λεπτομέρειές του από την με αριθμ. 12749/Ζ1/26-01-2016 Υ.Α (ΦΕΚ 112 Β΄) καθώς και τη με αρ. 173476/ΙΑ/30-10-2015 εγκύκλιο σχετικά με τις «Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2015-2016»
 • καλούνται οι κάτοχοι δικαιούχοι μετεγγραφής από ενστάσεις ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 να προσέλθουν

 • προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας

 • προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν.

 
από  Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016  
έως και  Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016
και ώρες
από 11.00  έως 13.00. 
 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 
 • Η αίτηση που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην οποία αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε 

 • Όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση 

 • Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης, από την οποία θα προκύπτει και ο τρόπος εισαγωγής του

 • Φωτοτυπία  Αστυνομικής Ταυτότητας

 • Αρχική αίτηση εγγραφής (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος)

 • Μία (1) φωτογραφία

 
Ονοματεπώνυμο  δικαιούχων:
 
 1. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ

 2. ΑΘΑΝΑΣΟΥΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

 3. ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 4. ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 5. ΒΑΛΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 6. ΓΙΟΓΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

 7. ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ

 8. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

 9. ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 10. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

 11. ΚΑΡΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 12. ΚΟΝΤΟΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΙΝΑ

 13. ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ-ΡΕΑ

 14. ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 15. ΛΕΤΣΙΝΙ ΑΝΝΑ

 16. ΜΕΣΣΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 17. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ

 18. ΜΠΗΣΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 19. ΜΥΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 20. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

 21. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΘΩΜΑΙΣ

 22. ΠΑΛΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ

 23. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

 24. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

 25. ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 26. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

 27. ΠΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 28. ΠΑΡΠΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ

 29. ΠΑΤΣΟ ΟΛΙΒΙΑ

 30. ΠΛΕΣΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 31. ΣΕΡΕΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 32. ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

 33. ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ

 34. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 35. ΣΤΑΜΠΟΛΗ ΜΑΡΙΑ

 36. ΤΑΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 37. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ-ΝΑΤΑΛΙΑ

 38. ΤΖΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 39. ΤΟΥΜΑΝΙΔΗ ΔΑΝΑΗ ΙΟΡΔΑΝΑ

 40. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ

 41. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

 

Β. Κατ΄έξαίρεση μετεγγραφές 2015-16 (10-17 Μαρτ. ε.έ.):

 
Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 32445/Ζ1/24.02.2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και σε συνέχεια των οριζόμενων στην υπ’ αριθ. 161107/Ζ1/13.10.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2255/20.10.2015) Υπουργική Απόφαση
 • καλούνται οι κατωτέρω, των οποίων η αίτηση έγινε δεκτή από την Επιτροπή κατ’ Εξαίρεσης Μετεγγραφών της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν.4332/2015 (ΦΕΚ Α΄ 76/09.06.2015) να προσέλθουν 
 • προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας
 • προσκομίζοντας πιστοποιητικό διαγραφής της Σχολής προέλευσής τους,
 
από  Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016
έως και  Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016
και
ώρες από 11.00  έως 13.00: 

Ονοματεπώνυμο φοιτητών:
 1. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

 2. ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗ ΛΕΜΟΝΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 3. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ


Επιπρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 
 • Φωτοτυπία  Αστυνομικής Ταυτότητας

 • Αίτηση αρχικής εγγραφής (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος)

 • Μία (1) φωτογραφία.

 
 

Γ. Εγγαφές από κατατακτήριες εξετάσεις, 16-18 Μαρ. ε.έ.

 
Από την Γραμματεεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι:
 • Καλούνται οι επιτυχόντες των Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 να προσέλθουν (οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο) στη Γραμματεία του Τμήματος για να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους

 

από την Τετάρτη 16/03/2016

έως και την Παρασκευή 18/03/2016

και ώρες 10.00-13.00,

προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: 

 1. Αίτηση αρχικής εγγραφής, στατιστικό δελτίο και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο επιτυχών δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (τα έντυπα χορηγούνται από τη Γραμματεία). 
 2. Απολυτήριο Λυκείου.
 3. Αντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση που δεν το είχαν προσκομίσει με την αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες)
 4. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο και φωτοτυπία αυτών, από τα οποία να αποδεικνύονται τα ονομαστικά του στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.
 
 
Ονοματεπώνυμο φοιτητών και σύνολο βαθμολογίας:
 
 1. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 48 (σαράντα οκτώ)
 2. ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 44,5 (σαράντα τέσσερα & μισό)
 3. ΒΙΛΛΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 44 (σαράντα τέσσερα)
 4. ΧΑΣΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 42 (σαράντα δύο)
 5. ΚΑΤΣΙΚΩΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΗ 41 (σαράντα ένα)
 6. ΑΥΖΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 39 (τριάντα εννέα)
 
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-03-04