σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

Επανήλθε η Επιστολή του Μήνα με την νέα Πρόεδρο του Τμήμστος Κοινωνιολογίας καθηγ. κ. Β. Αρτινοπούλου.

(...)Στη παρούσα χρονική και κοινωνική συγκυρία της χώρας, που οι μαζικές ροές των προσφύγων και μεταναστών συν-πλέκονται με τα σωρευμένα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά προβλήματα, οι προκλήσεις για την κοινωνιολογία είναι πολλαπλές στο θεωρητικό, ερευνητικό και πρακτικό επίπεδο.  Η ανατροφοδότηση μεταξύ θεωρίας και πράξης και η ανάπτυξη ερευνητικά τεκμηριωμένων πολιτικών (evidence-based policies) αποτελούν επίσης σύγχρονες προκλήσεις για την κοινωνιολογία. Οι ίδιες οι κοινωνικές πραγματικότητες υπαγορεύουν το γεφύρωμα του χάσματος μεταξύ θεωρίας- έρευνας- πράξης, μέσα από το γόνιμο και...

 ► Την επιστολή βλ. εδώ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-03-01