σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

Πρόγραμμα Διδασκαλία ΠΜΣ "Κοινωνιολογία" Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Έναρξη Μαθημάτων: 29.02.2016

Λήξη Μαθημάτων: 27.05.2016

 

Αθήνα, 18.02.2016

Αρ. Πρωτ.: 401

 

Εξάμηνο Δεύτερο
                 
Μάθημα   Διδάσκων / Διδάσκουσα   Ημέρα   Ώρα   Αίθουσα
                 
Κατεύθυνση: Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα
                 
Κοινωνική Δομή και Εργασία   Α. Λύτρας   Πέμπτη   15:00-18:00   Ε14
                 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και   Τ. Κωστόπουλος   Πέμπτη   18:00-21:00   Αίθ. 2
Κοινωνικές Ανισότητες         (Ισόγειο - ΔΕΣΚοι)
                 
Δημογραφία και Μετανάστευση   Ε. Πρόντζας   Τρίτη   18:00-21:00   Γραφ. Β7
        (Β' όροφος - ΔΕΣΚοι)
                 
Κατεύθυνση: Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία
                 
Άνιση Ανάπτυξη και Κρίση των   Μ.Κήπας,   Πέμπτη   15:00-18:00   Β2
Οικονομικών και Κοινωνικών   Γ.Καραμπελιάς           (Β' όροφος - ΔΕΣΚοι)
Δομών στην Ευρώπη                
                 
Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική   Θ.Σακελλαρόπουλος,    Πέμπτη   18:00-21:00    Β2
  Χ.Οικονόμου,       (Β' όροφος - ΔΕΣΚοι)
  Μ.Αγγελάκη,        
  Μ.Παπακωνσταντής        
                 
                 
Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής    Ν.Κοταρίδης,    Τρίτη   15:00-18:00   Αίθ. 2
Ιστορίας   Μ.Κοτέα       (Ισόγειο - ΔΕΣΚοι)
                 
Κατεύθυνση: Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία
                 
Κοινωνία και Γνώση   Χ.Ξανθόπουλος   Τρίτη   15:00-18:00   Ε14
                 
Σύγχρονα Θέματα Κοινωνικής    Α.Χαλκιά   Πέμπτη   18:00-21:00   Ε14
Θεωρίας        
                 
Κοινωνική Θεωρία και    Π.Γεωργοπούλου   Τετάρτη   18:00-21:00   Ε14
Τεχνολογία                

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ "Κοινωνιολογία"

 


 

Πρόγραμμα Διδασκαλία ΠΜΣ "Εγκληματολογία" Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Έναρξη Μαθημάτων: 22.02.2016 

Λήξη Μαθημάτων: 05.06.2016

Υποστήριξη Διπλωματικών Εργασιών: ~29.02.2016

Εξεταστική Χ.Ε.: 01-21.02.2016 /  Εξεταστική Ε.Ε.: 06.06-01.07.2016

 

Εξάμηνο Δεύτερο

Μάθημα   Διδάσκων / Διδάσκουσα   Ημέρα   Ώρα   Αίθουσα
                 
Πόλη και Εγκληματικότητα,   Χ. Ζαραφωνίτου   Δευτέρα   18:00-21:00   Ε12
Αίσθημα Ασφάλειας και                 
Τιμωρητικότητα                
                 
Πρόληψη της Εγκληματικότητας   Αν. Μαγγανάς   Τετάρτη   18:00-21:00   Ε12
    Συνεργασία: Δρ. Αλ. Χαλκιά            
                 
Διεθνοποίηση της Αντεγκληματικής   Γ. Νικολόπουλος   Πέμπτη   18:00-21:00   Ε12
Πο9λιτικής και Δικαιώματα του                
Ανθρώπου                
                 
Εξάμηνο Τέταρτο :   Διπλωματική Εργασία             
                 

 

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-03-02