σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος: 

Καλούνται οι τελειόφοιτοι του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2015, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος (Τρίτη 10.00-13.00)

μέχρι και τις 26/01/2016,

προκειμένου να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας.

Η αίτηση ορκωμοσίας συνοδεύεται από:

α) απλή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και

β) βεβαίωση παράδοσης υλικού, η οποία εκδίδεται από τη Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-01-20