σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στις 2 Ιουλίου ε.έ. και ώρα 11.30 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου ορκίζονται οι νέοι διδάκτορες του Τμήματος

  • η κ. Ευαγγελία Ηλιάκη-Σχοιναράκη, με θέμα διδακτορικής διατριβής ' Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού στην χάραξη και άσκηση κοινωνικής πολιτικής στην περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του νόμου Καποδίστρια΄ και

  • ο κ.  Γεώργιος Σάμιος, με θέμα διδακτορικής διατριβής ΄Πόλεμος, έθνος, τάξη και σοσιαλισμός στα Τετράδια της Ακροναυπλίας΄

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-06-29