σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ


Κυκλοφόρησαν τα δύο πρώτα τεύχη της δίγλωσσης Επιστημονικής Επιθεώρησης

Εγκληματολογικές Μελέτες /

Criminology Studies

 

 

  • Θέμα του Πρώτου Τεύχους  

Υπάρχουν ghettos στο κέντρο της Αθήνας; Εγκληματολογική διερεύνηση των κοινωνικών στάσεων και αναπαραστάσεων / Are there ghettos in the centre of Athens? Criminological research of social attitudes and representations

  • Θέμα του Δεύτερου Τεύχους
Ο ποινικός στιγματισμός του ανηλίκου και η επίδρασή του στη δευτερογενή παρέκκλιση / The official labeling of juveniles and the effect of such a labeling on secondary deviance.
 
 
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-06-07