σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

Παρακαλούνται όσοι εξεταζόμενοι στα Μαθήματα  

1. Οικονομική Εγκληματικότητα Ι: ποινικές προσεγγίσεις

2. Εγκλήματα στο Τραπεζικό Σύστημα με έμφαση στο Ξέπλυμα Χρήματος

διαπίστωσαν προβλήματα στην ηλεκτρονική εμφάνιση της βαθμολογίας εξετάσεων και δεν έχουν ενημερώσει τον διδάσκοντα να προσέλθουν στις

17.2.2015,
ώρα 13.00,

στο γραφείο του διδάσκοντος κ. Δημητρίου Ζιούβα,

Ε19, 5ος. ορ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-02-16