σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος οι οποίοι δήλωσαν το μάθημα του Ε΄ εξαμήνου «Κοινωνική Ανθρωπολογία ΙΙ» [Κ.Μ. 300108] να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους επιλέγοντας άλλο μάθημα στη θέση του. Το ανωτέρω μάθημα δεν διδάχθηκε κατά το χειμερινό εξάμηνο 2014-15 και κατά συνέπεια δεν θα εξετασθεί. Σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την αλλαγή ηλεκτρονικά, καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 22/01/2015.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-01-16