σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι φοιτητές των Γ΄ , Ε΄ και Ζ΄ εξαμήνων έχουν τη δυνατότητα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 , βάση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 638/Ζ1/5-1-2015 εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ ( παρ.24,αρθρ. 80 του ν. 4009/2011) , να εξετασθούν σε όλα τα οφειλόμενα μαθήματα που διδάχθηκαν σε προηγούμενα εξάμηνα.

Κατά συνέπεια , θα τροποποιηθούν οι παράμετροι δηλώσεων των οφειλομένων μαθημάτων που δικαιούται ο κάθε φοιτητής . 

 
Παρακαλούνται οι φοιτητές των συγκεκριμένων εξαμήνων να συμπληρώσουν , εάν επιθυμούν ,το σύνολο των οφειλομένων μαθημάτων τους .

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-01-15